KONTAKT

 
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A.
 
Siedziba: ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław
  tel. 71 344 96 03
  fax 71 344 96 05
  e: sekretariat@pg-proxima.pl
  e: marketing@pg-proxima.pl
  www.pg-proxima.pl
 
Oddział: ul.Wenedów 4, 61-614 Poznań
 

e: poznan@pg-proxima.pl

tel. 61 827 32 80

kom. 519 307 398

 
 
NIP 897 000 97 50
Regon 9 3 1 5 8 8 6 8 5
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0035 2700
 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035943
 
Kapitał zakładowy: 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
 


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.
ul. Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław

SPRZEDA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ

położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 15
Więcej >>

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE  ROZPOZNAWANIA I DOKUMENTOWANIA ZŁÓŻ :

A. KOPALIN PODSTAWYCH I POSPOLITYCH
B. WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH ORAZ SOLANEK

w zakresie :


 • Projektowanie badań i dokumentowanie złóż:
  • opracowanie projektów badań geologicznych
  • wykonanie wierceń
  • nadzór i dozór geologiczny nad wierceniami
  • wykonanie dokumentacji geologicznych oraz wynikowych i sprawozdań
  • opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
  • opracowanie dokumentacji otworów wiertniczych
  • opracowanie projektów zagospodarowania złóż
  • wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
  • wykonanie planu ruchu
  • opracowanie dokumentacji rekultywacyjnej
fragment cyfrowej mapy projektowej
rekultywacji złoża kruszywa

C. PRACE INNE
 • Opracowanie projektów badań geologicznych i dokumentacji geologicznych wynikowych dla określenia warunków geologicznych pod budowy szybów
 • Wykonywanie weryfikacji zasobów złóż surowców mineralnych
 • Wykonywanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych
 • Doradztwo i konsultacje związane z racjonalną gospodarką złożem i uzyskaniem koncesji na eksploatację
 • Przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i prac związanych z wydobyciem kopaliny ze złoża
 • Wycena wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacjach geologicznych złóż kopalin.

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA SA realizuje powyższe usługi  współpracując między innymi z kopalniami węgla brunatnego Adamów, Bełchatów, Gubin, Koninoraz KGHM Polska Miedź SA. i z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Kontakt:
 Jacek Gruszecki
  Tel. 71 344 96 31
e-mail: jacek.gruszecki@pg-proxima.pl